Údržba a správa bytových fondů

Opravy vodoinstalace, topné soustavy, kanalizace, zámečnické a drobné stavební práce.